www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Politie

De politie is een overheidsdienst. De politie handhaaft de openbare orde en veiligheid, houdt zich bezig met het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en biedt hulpverlening aan. De politie kan zich ook bezighouden met signaleren en het geven van advies. De politie behoort bij het ministerie van binnenlandse zaken en vormt de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht.

In Nederland zijn er in totaal 25 politiekorpsen. Dit is sinds 1993 het geval. Daarvoor bestond de politie uit de gemeentepolitie en de rijkspolitie. De politie kan samenwerken met bijvoorbeeld de brandweer en ambulancediensten. In totaal zijn er in Nederland zo'n 55.000 politieambtenaren.

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) vormt samen de 25 politiekorpsen. Het KLPD houdt zich bezig met de  verkeersveiligheid. Het KLPD houdt zich ook bezig met de bestrijding van bijvoorbeeld zware- en georganiseerde criminaliteit. Er werken ongeveer 4900 mensen bij het KLPD.

Beste Links

Politie Politie
De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD). De 25 korpsen leveren een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit in hun eigen stukje Nederland. Het KLPD organiseert de landelijke...   Website

Politie-werving Politie-werving
Je vindt hier alle informatie over werken bij de politie, vacatures, de korpsen, opleidingen en de instroomeisen   Website

Meer Links

Adminstratiekantoor Admiku Adminstratiekantoor Admiku
- complete verzorging van al uw belastingaangiften
- discreet en helder
- aangesloten bij de NOAB
http://http//:www.admiku.nl

Schipper P. Weeda Schipper P. Weeda
Ook Schipper P. Weeda draagt de Politie een warm hart toe
http://http//:www.internetpolitiewijzer.nl

Peek Traffic Solutions Peek Traffic Solutions
Peek Traffic B.V. , Basicweg 16, 3821 BR Amersfoort, Tel.: 033-4541777 - Fax: 033-4541740, contact: M. de Vries,
e-mail: martin.devries@peektraffic.nl - www.peektraffic.nl
http://www.peektraffic.nl

Politie Opleidingen Centrum Politie Opleidingen Centrum
adres: Gouderakstraat 11 - 3079 DB te Rotterdam - tel.: 010-2929500
fax: 010-2929520 - e-mail: info@pocn.nl - www.pocn.nl

Directie: mr. M. Kriekaart, F.L. Dalberger en A.W.M. Weijers.
Accountmanagers...
http://www.pocn.nl

Informatiecentrum Politie Informatiecentrum Politie
Het Informatiecentrum Politie bevat informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden (vorming), arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en geschilbeslechting met betrekking tot de sector Politie...
http://www.icpolitie.nl

Politie Orkest Politie Orkest
Het Nederlands Politie Orkest (NPO) is een symfonisch blaasorkest dat bestaat uit ongeveer 55 muzikanten die werkzaam zijn bij de Nederlandse politie. Ze zijn afkomstig
uit nagenoeg alle politieregio?s...
http://www.politieorkest.nl

Politiekeurmerk Politiekeurmerk
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak-...
http://www.politiekeurmerk.nl

Politieacademie Politieacademie
De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke...
http://www.politieacademie.nl

Politievakorganisatie ACP Politievakorganisatie ACP
De Politievakorganisatie ACP behartigt de belangen van mensen die in dienst zijn van de Nederlandse politie. Daarbij richt de ACP zich op die belangen die in relatie tot arbeid en inkomen staan...
http://www.acp.nl

Politie en Wetenschap Politie en Wetenschap
De website geeft informatie over de opzet en organisatie van het Programma, het lopende (recente) onderzoeksprogramma en de jaarlijkse cyclus van inschrijving en aanbesteding van nieuwe onderzoeksprojecten...
http://www.politieenwetenschap.nl

SMVP SMVP
Deze site biedt informatie over activiteiten en projecten waar de Stichting Maatschappij, Veiligheid en?Politie (SMVP) mee bezig is. De SMVP is opgebouwd uit een Bestuur, Raad van Advies en directie, waarvan...
http://www.smvp.nl/

Politiemuseum Politiemuseum
Het Nederlands Politie Museum bevindt zich sinds 2004 in een voormalig garagebedrijf (Bakkenes) in het centrum van Apeldoorn. In de tentoonstelling staan voertuigen, uniformen en gebruiksmateriaal van de...
http://www.politiemuseum.nl